การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
861 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2550 01/11/2550 687
862 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จดหมายข่าว 29/10/2550 692
863 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2550 01/10/2550 630
864 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 26/09/2550 981
865 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24/09/2550 838
866 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 13/09/2550 827
867 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 12/09/2550 672
868 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 14 และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 15 11/09/2550 762
869 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ 11/09/2550 787
870 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 07/09/2550 637
871 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 05/09/2550 799
872 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2550 01/09/2550 654
873 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 29/08/2550 709
874 สอบราคาจัดจ้างทำบอร์ดแผนที่ และบอร์ดแสดงสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 28/08/2550 1017
875 สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ครั้งที่ 2 23/08/2550 901
876 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 21/08/2550 704
877 สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2550 14/08/2550 726
878 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 10/08/2550 812
879 สอบราคาจัดจ้างทำแผ่นพับกฎหมายความปลอดภัยและเอกสารผลงาน 10/08/2550 902
880 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/08/2550 808

หน้า 44 จาก 52

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready