การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
881 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคง และปรับปรุงระบบ Network ของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ 21/12/2550 1154
882 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 19/12/2550 837
883 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(e-Learning) 18/12/2550 982
884 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์Call Center ๑๕๐๖ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/12/2550 856
885 สอบราคาซื้ออาหารว่าง ของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปภัมภ์ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 18/12/2550 971
886 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์วุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 14/12/2550 725
887 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือ จำนวน 2 รายการ 14/12/2550 772
888 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารสำหรับโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ 14/12/2550 812
889 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 11/12/2550 698
890 การจ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 06/12/2550 776
891 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2550 01/12/2550 656
892 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางหนังสือพิมพ์ 29/11/2550 735
893 สอบราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ 27/11/2550 790
894 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ 19/11/2550 816
895 สอบราคาจัดซื้ออาหารว่างของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐม 16/11/2550 989
896 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 13/11/2550 743
897 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2550 01/11/2550 687
898 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จดหมายข่าว 29/10/2550 693
899 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2550 01/10/2550 631
900 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 26/09/2550 981

หน้า 45 จาก 53

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready