การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
881 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 29/10/2556 978
882 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2556 27/10/2556 845
883 เชิญชวนให้ส่งประวัติและผลงานที่ปรึกษา 22/10/2556 819
884 สอบราคาจัดจ้างพ้มพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการกองทุนความปลอดภัยฯ และจัดทำหนังสือกองทุนฯ 25/09/2556 1212
885 จัดจ้างทำ Website กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 18/09/2556 1083
886 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2556 04/09/2556 1042
887 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2556 03/08/2556 975
888 ประกาศผลสอบราคาซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง 27/07/2556 1104
889 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 05/07/2556 1932
890 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2556 04/07/2556 1034
891 สอบราคาซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง 02/07/2556 1806
892 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการและแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ 27/06/2556 1512
893 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิส์ 20/06/2556 1303
894 จัดซ์อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20/06/2556 940
895 สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 19/06/2556 871
896 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 14/06/2556 1119
897 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์สื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 3 รายการ 13/06/2556 1173
898 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/06/2556 1091
899 จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 11/06/2556 1509
900 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ จำนวน 3 รายการ 05/06/2556 1433

หน้า 45 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready