การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
901 การจ้างพิมพ์วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 06/12/2550 776
902 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2550 01/12/2550 656
903 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางหนังสือพิมพ์ 29/11/2550 735
904 สอบราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ 27/11/2550 790
905 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ 19/11/2550 816
906 สอบราคาจัดซื้ออาหารว่างของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐม 16/11/2550 990
907 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 13/11/2550 744
908 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2550 01/11/2550 688
909 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จดหมายข่าว 29/10/2550 693
910 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2550 01/10/2550 631
911 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 26/09/2550 985
912 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24/09/2550 842
913 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 13/09/2550 827
914 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 12/09/2550 673
915 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 14 และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 15 11/09/2550 762
916 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ 11/09/2550 789
917 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 07/09/2550 637
918 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 05/09/2550 799
919 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2550 01/09/2550 654
920 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 29/08/2550 710

หน้า 46 จาก 54

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready