การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
901 จัดจ้างทำวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ฯ ครั้งที่ 27 04/06/2556 1087
902 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องสอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนความปลอดภัยจำนวน5รายการ 29/05/2556 1364
903 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 07/05/2556 1367
904 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2556 07/05/2556 1174
905 สอบราคาจ้างทำอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและกระดานบันทึกการสำรวจความปลอดภัย 24/04/2556 945
906 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556 11/04/2556 1082
907 จ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10/04/2556 1764
908 สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ 03/04/2556 1387
909 สอบราคาการจัดจ้างทำคู่มือ จำนวน 2 รายการ 03/04/2556 1701
910 ร่างขอบเขตงาน TOR (Trems of reference:TOR) จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 28/03/2556 1477
911 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 15/03/2556 1217
912 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 15/03/2556 1012
913 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 15/03/2556 1617
914 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 14/03/2556 1347
915 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 13/03/2556 1158
916 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ 12/03/2556 1275
917 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27/02/2556 1392
918 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27/02/2556 1315
919 ทำสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมรณรงค์ฯ 18/02/2556 1471
920 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 4 รายการ 12/02/2556 1569

หน้า 46 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready