การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
921 ประกาศกรมฯ จัดจ้างทำรางวัลสำหรับการประกวดสปก.ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ ครั้งที่ 2 14/05/2557 804
922 ประกาศกรม เรื่อง สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 14/05/2557 876
923 ประกาศกรมฯ เรื่องจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 14/05/2557 742
924 สอบราคาซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและกระดานบันทึกการสำรวจความปลอดภัยฯ 14/05/2557 998
925 สอบราคาจ้างทำตู้เก็บแฟ้มเอกสารระบบรางเลื่อน 08/05/2557 696
926 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (เสื้อยืดโปโล และเสื้อแจ๊คเก็ต) 02/05/2557 1094
927 จ้างจัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 01/05/2557 877
928 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 24/04/2557 914
929 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องถ่ายเอสการระบบดิจิตอล 22/04/2557 781
930 จ้างเหมาบริการงานให้คำปรึกษปัญหาข้อกฎหมาย 26/03/2557 918
931 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 25/03/2557 1201
932 ราคากลางการจัดจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีพิเศษ 25/03/2557 685
933 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 24/03/2557 997
934 จ้างสำรวจข้อมูลสวัสดิการเพื่อบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ 24/03/2557 859
935 จ้างดำเนินโครงการแรงงานรวมใจรวมพลังสังคมและชุมชน ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ 13/03/2557 826
936 จ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 13/03/2557 896
937 จ้างเหมาบริการงานให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 13/03/2557 795
938 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 28/02/2557 1060
939 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื่้อยืดโปโล 25/02/2557 864
940 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 10/02/2557 842

หน้า 47 จาก 75

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready