การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
921 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 01/11/2551 843
922 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2551 01/10/2551 684
923 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 04/09/2551 664
924 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 02/09/2551 725
925 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2551 01/09/2551 766
926 จัดจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2551 19/08/2551 804
927 การจัดจ้างผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์มาตรฐานแรงงานไทย 04/08/2551 929
928 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๔๖) 04/08/2551 992
929 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2551 01/08/2551 754
930 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 31/07/2551 707
931 การจัดจ้างทำโล่รางวัลและแผ่นป้ายรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2551 29/07/2551 781
932 สอบราคาจัดจ้างจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2551 29/07/2551 736
933 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 2 รายการ 29/07/2551 630
934 สอบราคาจ้างทำสื่อเกี่ยวกับมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 4 รายการ 29/07/2551 738
935 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 25/07/2551 812
936 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าดิบ จำนวน 8,000 ชุด 22/07/2551 662
937 การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 22/07/2551 739
938 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงาน 16/07/2551 709
939 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นพับ 15/07/2551 640
940 สอบราคาจัดจ้างทำชุดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 14/07/2551 779

หน้า 47 จาก 58

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready