การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
921 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม จำนวน 3 รายการ 30/01/2549 1181
922 สอบราคาจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 20/01/2549 930
923 ประมูลจ้างเหมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16/01/2549 1209
924 ประมูลจ้างเหมาเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระยะที่ 2 10/01/2549 1128
925 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์คาราวานแก้จน จำนวน 2 รายการ 21/12/2548 1014
926 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน จำนวน 2 รายการ 15/12/2548 1006
927 ขอเชิญที่ปรึกษาโครงการวิจัย ส่งประวัติและผลงานที่ปรึกษาโครงการวิจัย 15/12/2548 1098
928 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 14/12/2548 1184
929 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13/12/2548 1026
930 สอบราคาจ้างทำสำเนาแผ่น CD ประกอบเสียงบรรยาย 25/11/2548 1175
931 สอบราคาจ้างทำ Website ตามโครงการติดตามและขยายผลการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน โดยใช้เครื่องคัดกรอง ประเมินและควบคุมจุดเสี่ยง 25/11/2548 1200
932 สอบราคาจ้างเหมาบริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 21/11/2548 1106
933 สอบราคาจ้างเหมาบริการเพื่อศึกษาสภาพการจ้างและการทำงานของลูกจ้างในงานที่รับไปทำที่บ้านและงานเกษตรกรรม 11/11/2548 1170
934 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระบอกน้ำ 11/11/2548 1191
935 สอบราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร 17/10/2548 1123
936 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์อนุสารแรงงานและวารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 3 รายการ 12/10/2548 1222

หน้า 47 จาก 47

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready