การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
941 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ 27/07/2555 1268
942 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 19/07/2555 1449
943 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ จำนวน 7 รายการ 19/07/2555 1452
944 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 17/07/2555 2114
945 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 12/07/2555 1177
946 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการพัฒนาศูนย์เลี้ยงเด็กบุตรผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน จำนวน 4 รายการ 12/07/2555 1310
947 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานให้เข้มแข็งและยั่งยืน จำนวน 2 รายการ 12/07/2555 1535
948 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน พ.ศ. 2553 และหนังสือรวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงานปี พ.ศ. 2554พ.ศ. 2553 และหนังสือรวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงา 11/07/2555 1689
949 สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 09/07/2555 1259
950 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 04/07/2555 1682
951 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ 04/07/2555 1842
952 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555 30/06/2555 1165
953 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 28/06/2555 1452
954 สอบราคาจ้างทำโล่รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2555 25/06/2555 1635
955 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21/06/2555 1514
956 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ "พัด" ตามโครงการส่งเสริมสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท 18/06/2555 1732
957 สอบราคาจ้างทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 2 08/06/2555 1267
958 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555 31/05/2555 1008
959 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างปรับปรุงห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/05/2555 1925
960 สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ 11/05/2555 1659

หน้า 48 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready