การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
941 สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2549 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/05/2550 739
942 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2550 01/05/2550 666
943 ทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการแรงงานในแรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทำที่บ้าน 30/04/2550 703
944 รับฟังคำวิจารณ์ TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ครั้งที่ 2 18/04/2550 811
945 รับฟังคำวิจารณ์ประกาศร่างTOR โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นWeb application และจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน 12/04/2550 916
946 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 11/04/2550 697
947 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21 10/04/2550 806
948 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2550 01/04/2550 689
949 รับฟังคำวิจารณ์ TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 30/03/2550 826
950 รับฟังคำวิจารณ์TORโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นWeb applicationและจัดหาอุปกรณ์เครื่อข่ายทดแทน ครั้งที่2 22/03/2550 857
951 สอบราคาจ้างทำถ้วยและโล่รางวัลสำหรับการประกวอสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ 22/03/2550 677
952 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 22/03/2550 671
953 จ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารผู้เข้าสัมมนาในงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 21 20/03/2550 653
954 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 19/03/2550 762
955 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 02/03/2550 781
956 รับฟังคำวิจารณ์ประกาศร่างTOR โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เป็น Web application และจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน 01/03/2550 802
957 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2550 01/03/2550 690
958 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 28/02/2550 810
959 รับฟังคำวิจารณ์ประกาศร่าง TOR โครงการเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระยะที่ 3 ครั้งที่1 27/02/2550 733
960 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/02/2550 707

หน้า 48 จาก 53

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready