การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
961 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2552 01/12/2552 727
962 สอบราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 23/11/2552 795
963 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2552 01/11/2552 939
964 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย 29/10/2552 757
965 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2552 01/10/2552 721
966 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 21/09/2552 925
967 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2552 01/09/2552 728
968 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 28/08/2552 977
969 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 21/08/2552 916
970 สอบราคาจ้างพิม์เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สำนักแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 18/08/2552 948
971 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสิรมการจัดสวัสดิการแรงงานในแรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทำที่บ้าน 13/08/2552 675
972 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 06/08/2552 903
973 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 06/08/2552 759
974 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 05/08/2552 811
975 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2552 01/08/2552 712
976 การจ้างทำชุดที่นอนสำหรับเด็กปฐมวัย 29/07/2552 1050
977 สอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/07/2552 974
978 สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับและหนังสือคู่มือความรู้เรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 23/07/2552 746
979 สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ 23/07/2552 879
980 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ 20/07/2552 744

หน้า 49 จาก 63

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready