การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
961 จ้างทำความสะอาดอาคาร 17/10/2557 702
962 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล 15/10/2557 642
963 การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 06/10/2557 893
964 จ้างผลิตรายการวิทยุ “ฟังสบายสไตล์แรงงาน” โดยวิธีพิเศษ 25/09/2557 523
965 การจ้างเหมาบริการ 25/09/2557 946
966 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล 19/09/2557 526
967 จ้างทำความสะอาดอาคาร 19/09/2557 483
968 ผลิตซีดี Presentation สิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 15/09/2557 519
969 การจัดการแข่งขันกีฬา กสร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 15/09/2557 573
970 จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู และกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และมอด โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 613
971 จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีพิเศษ 25/08/2557 699
972 จัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (เพิ่มเติม) 22/08/2557 606
973 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวหรือสกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 668
974 จัดจ้างเขียนบทความและข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ 18/08/2557 814
975 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการทดสอบมาตรฐานด้านการใช้ภาษาเพื่อการทำงานของแรงงานต่างด้าว 14/08/2557 571
976 จ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน 02/08/2557 580
977 จ้างทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร 24/07/2557 684
978 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 23/07/2557 846
979 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 200,000 แผ่น และหนังสือคู่มือสิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 20,000 เล่ม 23/07/2557 986
980 ซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 23/07/2557 794

หน้า 49 จาก 79

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready