การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
961 จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน 24/08/2549 1068
962 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น 5และ ชั้น 8 อาคารกรมฯ(ตลิ่งชัน) 23/08/2549 812
963 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือโครงการประเมินแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2545-2549 23/08/2549 862
964 สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการความปลอดภัยในการทำงาน 23/08/2549 828
965 ออกแบบและทำต้นแบบชุดสื่อรณรงค์ปลูกสำนึกความปลอดภัยวัยเด็ก 22/08/2549 906
966 ทำสื่อประชาสัมพันธ์ 22/08/2549 1014
967 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ 4 รายการ 22/08/2549 899
968 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 22/08/2549 813
969 สอบราคาจ้างทำธงโครงการเดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน 21/08/2549 766
970 พิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2548และพ.ศ. 2549 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/08/2549 832
971 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ 18/08/2549 848
972 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสัญญาว่าด้วยกิจการทางทะเล 17/08/2549 791
973 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวมกฎกระทรวงฯ 17/08/2549 978
974 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 16/08/2549 909
975 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ 16/08/2549 1119
976 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 11/08/2549 978
977 ประกวดราคาจ้างเหทาเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระยะที่ 2 04/08/2549 946
978 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 02/08/2549 799
979 สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการและ VCD ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 29/07/2549 883
980 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25/07/2549 1035

หน้า 49 จาก 52

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready