บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลกระทบของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ต่อการจ้างงานในประเทศไทย 119
2 เปรียบเทียบการตรวจแรงงานและการประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 98
3 ผลกระทบของการทำงานกะและการทำงานล่วงเวลาเป็นเวลานาน 244
4 การสร้างความสมดุลระหว่างภาระงานและภาระการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 278
5 จะทำงานอย่างไรเมื่อป่วย ? 273
6 การจัดการ "งานเร่งด่วน" อย่างมีประสิทธิภาพ 336
7 มูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน : ความเป็นจริงในญี่ปุ่น 260
8 รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559 362
9 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชน ปี2558-2559 334
10 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 722
11 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 894
12 วิถีชีวิตเพื่อช่วยให้โลกอยู่อย่างยั่งยืน 1019
13 ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อการจ้างงาน 972
14 รายงานโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย 759
15 รายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2557 1320
16 ข้อควรรู้สําหรับประชาชนในการติดต่อราชการ 10212
17 เมืองลอสแองเจลิสสั่งปิดโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตร 2978
18 โอบามา ปฏิรูประบบคนเข้าเมืองในสหรัฐอเมริกา 5242
19 Fears over aged-care costs ความวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุ 2945
20 คำแถลงการณ์ของผู้นำในการประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงโซล (The G20 Seoul Summit Leaders' Declaration) November 11-12, 2010 2825

หน้า 1 จาก 3

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready