บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคุ้มครองแรงงานในอนาคต 4822
22 การคุ้มครองความเป็นมารดาและโลกแห่งการทำงาน 3161
23 คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ The G-20 Toronto Summit Declaration 2953
24 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองของคนงาน 3049
25 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557 4732
26 ก้าวทันกระแส CSR 3443
27 การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย 7158
28 บทบาทของรัฐในการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 2678
29 การศึกษาระบบการจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานสู่การค้าเสรีแบบบูรณาการ ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เจ.เอส. ฟลาวเวอร์ จำกัด 2970
30 สหพันธรัฐรัสเซียบรรลุผลการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหลังการเจรจา 18 ปี 2335
31 วิธีกระตุ้นการเผาผลาญอาหารของร่างกาย 3372
32 แนวทางการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะไปประจำการในสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 2472
33 การศึกษาเปรียบเทียบประวัติแนวความคิด เรื่องสัญญาจ้างแรงงาน 4729
34 บทบาทของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดต่อการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อการแก้ไขปัญหาแรงงานฤดูกาล : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2883
35 การศึกษาระบบการจัดการเพื่อพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖) กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต 2331
36 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ภาวะการทำงานของแรงงานเด็ก ปี 2554 2216
37 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ค่าจ้างและรายได้ของลูกจ้างเอกชน ปี 2554 2002
38 การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย 2834
39 บทความวิชาการ 1389

หน้า 2 จาก 2

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready