อาเซียน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 รายงานการประชุมระดมสมองเรื่องการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ 21/04/2557 1127
42 การเจรจาทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย...อาเซียน ตอนสุดท้าย 26/02/2557 1213
43 มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ 26/02/2557 1447
44 การเจรจาทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย...อาเซียน ตอนที่ 2 20/02/2557 1249
45 การเจรจาทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย...อาเซียน ตอนที่ 1 20/02/2557 1207
46 ประเด็นท้าทายด้านแรงงานสัมพันธ์ในอาเซียน 06/02/2557 1651
47 แีีรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับการเป็นประชาคมอาเซียน 06/02/2557 1321
48 สรุปรายงานการประชุม The 6th ASEAN forum on Migrant Labour 06/02/2557 1084
49 รายงานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 21 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 25 17/12/2556 1200
50 รายงานการประชุมประจำปี 2556 เรื่อง "เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน" 10/10/2556 1365
51 ผลการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง Assessing ASEAN's Readiness by Country 26/09/2556 1136
52 รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "AEC & FTAs: Thailand Opportunity and Challenges" 18/09/2556 1139
53 รายงานการประชุมผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชมคมอาเซียน 04/09/2556 1155
54 รายงานการสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง "การลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่ ๙ 04/09/2556 1296
55 การโยกย้ายถิ่นฐานและสิทธมนุษยชน 28/08/2556 1127
56 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของโลกกับอาเซียน ปี2555-2556 09/08/2556 1310
57 กาคุ้มครองทางสังคมกับอาเซียน 31/07/2556 1643
58 ค่าจ้างขั้นต่ำในอาเซียน 31/07/2556 1511
59 ภาษาอังกฤษ...หรือภาษาอะไรดี!!!! ในอาเซียน 29/07/2556 1470
60 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/44 25/06/2556 1593

หน้า 3 จาก 5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready