มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Group Insurance

การประกันหมู่

การทำประกันเป็นกลุ่มเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปนายจ้างเป็นผู้จัดทำโครงการให้แก่กลุ่มลูกจ้างและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือฝ่ายลูกจ้างร่วมออกด้วย เช่น การประกันชีวิต การประกันการเจ็บป่วย การประกันการประสบอันตราย เป็นต้น

Group Leader

ดูคำว่า Working Foreman

Guilds

สมาคมช่างฝีมือ

องค์กรที่เกิดจาการรวมตัวกันของช่างฝีมือ เพื่อทำกิจกรรมซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในการสนองความต้องการของสมาชิก
ในระยะเริ่มแรก สมาคมช่างฝีมือได้จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักในการกำหนดมาตรฐานการฝึกช่างฝีมือและกำหนดคุณภาพของผลผลิต

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready