มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Merit System

ระบบคุณธรรม

ระบบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการเลื่อนตำแหน่งให้ลูกจ้างหรือพนักงานด้วยความเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลัก

Military Leave

การลาเพื่อรับราชการทหาร

การที่ลูกจ้างลาหยุดงานเพื่อเข้ารับราชการทหารตามที่ถูกเกณฑ์หรือในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาชีพทหารโดยมีกำหนดระยะเวลา ลูกจ้างยังคงมีสิทธิและสถานภาพในการเป็นลูกจ้างในระหว่างที่ลาหยุดตามกฎหมาย

Minimum Wage

ค่าจ้างขั้นต่ำ

คืออัตราค่าจ้างที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดนั้น ภายระยะเวลาทำงานหนึ่งวัน โดยให้ถือเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุด จะจ่ายให้น้อยกว่าจำนวนนี้ไม่ได้
คำว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินเก้าชั่วโมงสำหรับงานพาณิชยกรรม หรือซึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกตินั้นเพียงใดก็ตาม
ตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแตกต่างกันไปตามสภาพค่าครองชีพของแต่ละจังหวัด และให้สามารถเปลี่ยนไปตามสภาพค่าครองชีพด้วย

Music At Work

ดนตรีในขณะทำงาน

การให้ลูกจ้างได้ฟังเพลงหรือฟังดนตรีในขณะทำงานเพื่อให้ลูกจ้างได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความเหนื่อยล้าไม่ได้เกิดความเงียบเหงา น่าเบื่อหน่ายในการทำงานซึ่งมักจะเป็นงานช้ำซากจำเจ เช่น การมวนบุหรี่ด้วยมือ การทำความสะอาดภาชนะสิ่งของ เป็นต้น

Mutual Rating

การประเมินผลงานซึ่งกันและกัน

ระบบการประเมินผลงานซึ่งลูกจ้างเป็นผู้ให้คะแนนซึ่งกันและกัน ตามระบบนี้ ลูกจ้างแต่ละคนในหน่วยงานเดียวกัน จะเป็นผู้ประเมินผลโดยการให้คะแนนแก่ลูกจ้างคนอื่นๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready