มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Fair Day’s Pay

ค่าจ้างที่เป็นธรรม

เป็นค่าจ้างที่คนงานทั่วไปยอมรับว่ายุติธรรม และเหมาะสมกับผลงานและการทำงานชนิดนั้นๆ เป็นค่าจ้างที่ใช้อยู่ทั่วไปในชุมชนนั้น ซึ่งอาจเป็นเพียงอัตราค่าจ้างที่พอจะยังชีพของคนงานและครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามขีดความสามารถของลูกจ้าง

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready