มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Fair Employment Practices

กฎเกณฑ์การจ้างงานที่เป็นธรรม

กฎเกณฑ์ในการจ้างงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับการรับสมัครคนเข้าทำงาน สภาพการจ้างงาน ความก้าวหน้าในการทำงาน ฯลฯ โดยไม่จำกัดเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อถือ หรือลักษณะอื่นๆ ของแต่ละบุคคล

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready