มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Family Workers

แรงงานในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวที่มีความใกล้ชิดแบบญาติพี่น้อง และทำงานในกิจการของหัวหน้าครอบครัวหรือคนในครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ร้านขายของชำ ร้านซักรีดเสื้อผ้า ฯลฯ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready