มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Fatigue

ความเหนื่อยล้า

การที่คนงานทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักหรือไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยและไม่สามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การให้คนงานมีเวลาหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆ จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความเหนื่อยล้า

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready