มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Fatigue Costs

ความเสียหายเนื่องจากความเหนื่อยล้า

ความเสียหายที่เกิดจากการทำงานจนเหนื่อยล้า เป็นเหตุให้ผู้ทำงานเจ็บป่วย มีการขาดงานมากขึ้น เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เครื่องจักรเสียหาย และทำให้ผลผลิตตกต่ำ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready