มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Fatigue Study

การศึกษากรณีเหนื่อยล้า

การศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเกิดความเหนื่อยล้า เช่น สาเหตุที่เกิด ปริมาณงานและเวลาทำงานที่มีผลต่อความเหนื่อยล้า ขอบเขตและผลกระทบของความเหนื่อยล้าที่มีผลต่อคนงาน ทั้งนี้ เพื่อกำหนดมาตรการในการทำงานที่จะไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้า

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready