มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Featherbedding

การสร้างงานลวง

การสหภาพแรงงานพยายามปกป้องสมาชิกมิให้ถูกเลิกจ้างโดยการทำให้ผลผลิตลดลง และสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่ามีงานที่ต้องทำมาก แม้ว่าลูกจ้างบางคนอาจไม่มีความจำเป็นต่องานและงานบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำหรือเป็นงานที่ไร้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ให้ตกงาน ซึ่งมักจะเนื่องมาจากกรณีที่นายจ้างใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready