มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Graft in Unions

การทุจริตและรับสินบนในสหภาพแรงงาน

การที่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานกระทำการทุจริตต่อสหภาพโดยการฉ้อโกงต่างๆ เช่น การถือเอาผลกำไรหรือผลประโยชน์ของสหภาพมาเป็นของตน การฉ้อโกงเงินกองทุนของสหภาพฯ การนำเงินของสหภาพไปลงทุนหรือใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว รับสินบนจากนายจ้างหรือกระทำการอื่นๆ ซึ่งเป็นที่เสียหายต่อสหภาพฯ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready