มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Grievance

ข้อร้องทุกข์

เป็นการร้องเรียนในสิ่งที่เป็นความไม่พอใจหรือเหตุเดือดร้อนของลูกจ้างหรือองค์การลูกจ้าง เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง รวมทั้งเกี่ยวกับสภาพการทำงาน การบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา ตลอดจนเรื่องส่วนตัวของลูกจ้างด้วย
ข้อร้องทุกข์มิใช่การเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างหรือเงื่อนไขการทำงาน
ข้อร้องทุกข์อาจมาจากฝ่ายนายจ้าง หรือองค์การนายข้างก็ได้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready