มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Hand Labour

หัตถกรรม

เป็นงานที่ต้องทำด้วยมือ ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทำได้ โดยปกติได้แก่งานช่างหรืองานศิลปะที่ต้องใช้แรงงานฝีมือและความประณีตในการทำงาน แต่อาจใช้แรงงานไม่มีฝีมือร่วมด้วยในบางขั้นตอนของกรรมวิธี

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready