มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Hold-Back Pay

ค่าจ้างคงจ่ายหลังงวด

เป็นค่าจ้างที่ลูกจ้างได้ทำงานไปแล้ว ระหว่างวันสุดท้ายของงวดการจ่ายค่าจ้างกับวันที่กำหนดจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดนั้น (โดยทั่วไปมักจะไม่เกิน ๒-๓ วัน) เงินจำนวนนี้นายจ้างยังไม่จ่ายให้จนกว่าจะถึงกำหนดการจ่ายเงินของงวดถัดไป
ตัวอย่างเช่น กำหนดงวดการจ่ายค่าจ้างทุก ๑๕ วัน (๑-๑๕ และ ๑๖ วันสุดท้ายของเดือน) และกำหนดวันจ่ายค่าจ้างหลังวันสุดท้ายของงวด การจ่ายค่าจ้าง ๓ วัน คือวันที่ ๑๘ และวันที่ ๓ ค่าจ้างระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ และวันที่ ๑-๓ ถือเป็น Hold-Back Pay

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready