มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Homework

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ผลิตในบ้านหรือที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล ผลิตสินค้าแบบขายส่ง ให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างโดยนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนอุปกรณ์ในการผลิตให้ สินค้าที่ผลิตส่วนมากเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยมือหรือเป็นงานฝีมือ เช่น การเย็บปักถักร้อย การประดิษฐ์ดอกไม้ ตุ๊กตา หรือของเด็กเล่น ฯลฯ นอกจากนี้อาจเป็นการผลิตชิ้นส่วนบางชิ้น หรือบางขั้นตอนของผลิตภัณฑ์เพื่อให้โรงงานนำไปประกอบเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่อไป การผลิตสินค้าดังกล่าวคิดค่าจ้างเป็นรายชิ้นหรือตามผลงานที่ทำได้ ส่วนมากให้สมาชิกในครอบครัวทำ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready