มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Hooked Man

ผู้ตกเป็นเครื่องมือ

คนงานผู้ซึ่งตกเป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานให้กับหน่วยสืบข่าวของนายจ้างโดยไม่รู้ตัว และไม่ทราบว่ารายงานหรือข่าวสารที่ตนเองเขียนหรือทำนั้นจะถูกส่งไปยังนายจ้าง ถึงแม้จะรู้ตัวภายหลัง ก็อาจจำต้องทำต่อไป เพราะเกรงกลัวอันตรายจากนายจ้าง

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready