มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
House Organ

วารสารของหน่วยงาน

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ของบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งลงเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและความเคลื่อนไหวภายในหน่วยงาน และออกเป็นระยะๆ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การเสนอข่าวสารใหม่ๆ ตลอดจนความเป็นไปและกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานด้วย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready