มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Industrial Revolution

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง (revolution) อย่างมิได้ค่อยเป็นค่อยไป (evolution)
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ระหว่างกลางศตวรรษที่ ๑๘ และครึ่งแรกของศตวรรษที่ ๑๙ จากความสำเร็จในด้านการผลิตและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่นำเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรบางอย่าง เช่น เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องทอผ้า เครื่องปั่นด้าย เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงมากและใช้แรงงานน้อย ประกอบกันการขนส่งสินค้า และคมนาคมเป็นไปได้สะดวกทำให้เศรษฐกิจการค้าแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready