มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Inflation

เงินเฟ้อ

ภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณเงินที่นำมาใช้จ่ายในท้องตลาดมีมากกว่าปริมาณสินค้าและบริการ ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและอำนาจซื้อของเงินลดน้อยลง หากภาวะดังกล่าวทำให้ประชาชนส่วนมากเกิดความไม่เชื่อถือในค่าของเงินที่กำลังใช้หมุนเวียนอยู่และพยายามที่จะใช้เงินออกไปให้มากที่สุดเพื่อแลกเอาสิ่งของเข้าเก็บไว้ ก็มักจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สหภาพแรงงานเรียกร้องให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โบนัสและค่าครองชีพ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready