มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Job Rotation

การหมุนเวียนทำงานหรือการผลัดเปลี่ยนงาน

เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้กันในบางโรงงานหรือหน่วยงานบางแห่ง โดยให้โอกาสลูกจ้างได้คุ้นเคยกับงานทั่วๆ ไปภายในหน่วยงานหรือให้โอกาสลูกจ้างได้ศึกษา เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ซึ่งอาจช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่ขาดแคลนคนทำงาน เนื่องจากการขาดงาน อุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ทำให้ขาดคนงานในบางหน้าที่ ก็จะให้คนในแผนกอื่นๆ เข้าทำแทนได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนงานและไม่ทำให้งานเสีย นอกจากนี้ยังอาจเป็นผลในด้านการเสริมสร้างขวัญ เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจเบื่อหน่ายและช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดภายในหน่วยงาน

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready