มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Joint Agreement

ข้อตกลงร่วมกัน

โดยทั่วไปเป็นสัญญาซึ่งกระทำร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานหลายๆ สหภาพกับนายจ้างหนึ่งคน หรือสหภาพแรงงานหนึ่งสหภาพกับนายจ้างหลายคน หรือระหว่างกลุ่มสหภาพกับกลุ่มนายจ้าง มักจะใช้กับการทำข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงานช่างฝีมือกับนายจ้างในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (ดูคำว่า Collective Agreement)

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready