มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Joint Board, Joint Council Board

คณะกรรมการสหภาพแรงงานร่วม

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้แทนสหภาพแรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่หรือภูมิภาคเดียวกัน เพื่อทำหน้าที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายแก้ปัญหาต่างๆ และกำหนดกิจกรรมหรือนโยบายเพื่อประโยชน์ของกลุ่มร่วมกันในบางครั้งคำนี้อาจเรียกว่า District Councils

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready