มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Joint Consultative Committee/J.C.C

คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อทำหน้าที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างงาน และการส่งเสริมหรือพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready