มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Key Industry

อุตสาหกรรมหลัก

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนั้นอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วอุตสาหกรรมหลักมักจะได้แก่อุตสาหกรรมสินค้าประเภททุน การก่อสร้างอุตสาหกรรมเครื่องยนต์กลไกต่างๆ อุตสาหกรรมเหล็กกล้า ฯลฯ ส่วนใหญ่ประเทศที่กำลังพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมประเภทอาหาร หรือผลผลิตทางการเกษตรอาจเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready