มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Make Whole

การช่วยให้ลูกจ้างได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง

การยับยั้งหรือการให้นายจ้างเลิกกระทำการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง เช่น การกลั่นแกล้งด้วยวิธีต่างๆ การเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน การไม่ให้สิทธิที่ลูกจ้างควรจะได้รับหรือการกระทำอื่นๆ ซึ่งทำให้ลูกจ้างเสียประโยชน์

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready