มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Man-Days Lost

วันทำงานที่สูญเสีย

จำนวนวันทำงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการนัดหยุดงานหรือการปิดงาน คำนวณได้จากจำนวนลูกจ้างที่ร่วมในการนัดหยุดงานหรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากการปิดงานคูณด้วยจำนวนวันนัดหยุดงานหรือปิดงาน โดยไม่รวมวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี บางแห่งอาจใช้คำว่า Man-Days Idle หรือ Working Days Lost

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready