มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Manpower

กำลังคน

ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานและนอกกำลังแรงงานที่สามารถทำงานได้
ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานนั้น ได้แก่ ประชากรวัยทำงานทั้งที่มีงานทำและไม่มีงานทำ (ดูคำว่า กำลังแรงงาน หรือ Labour Force)
ประชากรที่อยู่นอกกำลังแรงงาน ซึ่งนับรวมอยู่ในกำลังคนนั้น ได้แก่ ผู้ไม่มีงานทำ ซึ่งไม่ประสงค์จะทำงานและผู้ไม่พร้อมที่จะทำงาน เช่น ผู้ทำงานให้แก่กิจการกุศลโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แม่บ้าน นักเรียน และนักศึกษาเต็มเวลา คนเจ็บ คนพิการ ที่สามารถทำงานได้ และผู้ไม่พร้อมที่จะทำงานเนื่องจากเหตุผลอื่น
มีประชากรที่อยู่นอกกำลังแรงงานและไม่นับรวมอยู่ในกำลังคน คือ ผู้ที่อยู่ในวันเด็กมาก ซึ่งไม่อาจทำงานได้ ผู้ชรามากและผู้ทุพพลภาพ หรือพิการจนทำงานไม่ได้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready