มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Master

ผู้ชำนาญงานช่างฝีมือในระดับครู

เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในงานช่างสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น ช่างเครื่องจักรกล ช่างไฟฟ้า ช่างประชา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมงานช่างฝีมือทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนเกิดความรู้ความชำนาญงานในระดับสูง ประสบความสำเร็จในกิจการงานของตน สามารถเป็นครูผู้ให้บริการฝึกงานช่าง และควบคุมการทำงานได้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready