มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Master Agreement

แบบอย่างของข้อตกลง

ข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง โดยทั่วไปเป็นข้อตกลงที่ร่างและรับรองโดยกลุ่มนายจ้างหรือกลุ่มบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมหรือโดยสมาคมนายจ้าง ซึ่งเป็นแบบอย่างหรือแนวทางของข้อตกลงในการกำหนดเงื่อนไขและสภาพการจ้างในการร่วมเจรจาต่อรอง หรือการเจรจาประนีประนอมกันของอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready