มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Maximum Wage

ค่าจ้างขั้นสูง

ค่าจ้างขั้นสูงมีความหมายตรงกันข้ามกับค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ไม่มีกฎหมายกำหนดใช้ในประเทศไทย แม้ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน มีบางประเทศเคยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงสำหรับคนงานเฉพาะในระหว่างที่มีสงคราม เช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาเคยมีกฎหมายค่าจ้างขั้นสูง ซึ่งเป็นขณะที่ประเทศกำลังขาดแคลนแรงงานจึงกำหนดค่าจ้างขั้นสูงไว้เพื่อป้องกันการแย่งแรงงาน โดยการแข่งขันกันขึ้นค่าจ้างทำให้อัตราค่าจ้างแรงงานสูงจนเกินไป

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready