มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Negative Strike

การนัดหยุดงานเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพการจ้าง

หมายถึง การนัดหยุดงานของลูกจ้างเพื่อป้องกันหรือคงไว้ซึ่งสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เคยได้รับมาก่อน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน และสภาพการทำงานต่างๆ ซึ่งนายจ้างพยายามจะยกเลิกเสีย (ดูคำว่า Positive Strike)

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready