มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Open-End-Agreement

ข้อตกลงที่ไม่มีกำหนดเวลา

ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างซึ่งไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดของการบังคับใช้ จำนวนวันหรือเวลาที่มีผลใช้บังคับนั้นจะอยู่ในดุลยพินิจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงกันเมื่อใดก็ได้
สำหรับประเทศไทย ข้อตกลงในลักษณะนี้ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับ ๑ ปี

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready