มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Patent Assignment

การได้รับสิทธิบัตรหรือสิทธิตามข้อตกลง

การที่นายจ้างได้รับสิทธิบัตร ในผลงานของลูกจ้างตามข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงานซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ งานด้านวิศวกรรมด้านเคมีหรืองานวิจัยอื่นๆ โดยให้ผลสำเร็จจากการค้นคว้าวิจัยเหล่านั้นตกเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว ถ้าผลจากการค้นคว้า วิจัยเหล่านั้นทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ขึ้น ให้ตกเป็นสิทธิของนายจ้างหรือบริษัทผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready