มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Permanent Arbitrator

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานประจำ

เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งได้รับเลือกจากฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง หรือจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นผู้ชี้ขาดกรณีพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งอาจทำหน้าที่ในเวลาสองหรือสามปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะเสียไปจากการแต่งตั้งผู้ชี้ขาดทุกครั้ง

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready