มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Pink Collar Work

งานหรืออาชีพสำหรับสตรี

งานหรืออาชีพที่ผู้ทำงานส่วนใหญ่เป็นหญิง เช่น งานพยาบาล งานเลขานุการ ช่างทำผม งานเย็บปักถักร้อย งานบ้าน ฯลฯ
ศัพท์คำนี้ มาจากแนวความคิดของ louise Kapp Howe ที่เห็นว่านอกจากจะแบ่งงานเป็น white และ blue collar แล้ว จากสภาพสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป สามารถแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพระหว่างหญิงและชายได้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready