มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Quality Circles

การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือกลุ่มคุณภาพงาน

เป็นเทคนิคของการแก้ไขปัญหาการทำงานวิธีหนึ่ง โดยคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันรวมตัวกันอย่างเป็นอิสระ เป็นกลุ่มขนาดเล็กจำนวน ๓-๑๐ คน หรือมากกว่านี้เล็กน้อยอาสาสมัครที่จะทำงานด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในที่ทำงานเฉพาะกรณีเป็นเรื่องๆ ไป โดยกลุ่มสมาชิกจะทำการคัดเลือกปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การเพิ่มคุณภาพงาน การลดปัญหา การป้องกันปัญหา และการแก้ไขปัญหาในการทำงานมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหน่วยงาน

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready