มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Quickie Stoppage ;Quickie Strike

การหยุดงานกะทันหัน

เป็นการหยุดงานที่เกิดขึ้นด้วยตัวของลูกจ้างเองโดยอัตโนมัติและในทันทีทันใด เป็นการหยุดงานที่ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า ลูกจ้างไม่ได้แจ้งให้นายจ้างหรือสหภาพแรงงานทราบ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะการหยุดงานดังกล่าวมักจะเกิดจากความโกรธ หรือความฉุนเฉียวในขณะที่เห็นหรือได้รับทราบความเป็นไปหรือการกระทำบางอย่างของนายจ้าง ซึ่งไม่เป็นที่พอใจมากจึงหยุดงานทันที

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready