มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Quid Pro Quo

ข้อแลกเปลี่ยน

ข้อแลกเปลี่ยนระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน เช่น สหภาพแรงงานตกลงหรือสัญญาที่จะไม่นัดหยุดงานในระหว่างที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ และนายจ้างก็จะต้องตกลงหรือสัญญาที่จะนำข้อเรียกร้องของลูกจ้างเข้าสู่กระบวนการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เป็นการตอบแทน

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready