มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Quit Rate

อัตราการออกจากงาน

ตัวเลขสถิติที่บอกจำนวนการออกจากงานต่อลูกจ้างหนึ่งร้อยคนในระยะหนึ่งเดือน หรือระยะเวลาอื่นก็ได้
อัตราการออกจากงาน คำนวณได้โดยใช้จำนวนของการออกจากงาน หารด้วยจำนวนเฉลี่ยของลูกจ้างในช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณคูณด้วย ๑๐๐

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready