มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Rat

ผู้ไม่ทำตามกลุ่ม/แกะดำ

คำแสลงที่ใช้เสียดสีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแต่เป็นผู้ทำลายการนัดหยุดงานของสหภาพ ในบางกรณีอาจหมายถึงลูกจ้างที่ยอมรับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สหภาพกำหนด

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready