มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Rate Range

ช่วงของอัตราค่าจ้าง

ช่วงของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงทำงาน อยู่ในระหว่างจำนวนค่าจ้างต่ำสุดถึงสูงสุดสำหรับงานเฉพาะแต่ละอย่าง และแต่ละท้องที่
การกำหนดช่วงของอัตราค่าจ้างให้อยู่ในขอบเขตจำกัดระหว่างจำนวนต่ำสุดถึงสูงสุดไว้เช่นนี้ จะช่วยให้สามารถปรับระดับอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมได้ง่ายขึ้น

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready