มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Real Wages

มูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้าง

มูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้างไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเงินซึ่งเป็นค่าจ้าง แต่อยู่ที่อำนาจการซื้อของค่าจ้างนั้น หรืออยู่ที่จำนวนสินค้าและบริการที่ค่าจ้างนั้นสามารถซื้อหาได้
มูลค่าของค่าจ้างจะเพิ่มขึ้น เมื่อราคาสินค้าลดลงแต่จำนวนค่าจ้างคงเดิมและเมื่อค่าจ้างสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าคงที่หรือทั้งค่าจ้างและราคาสินค้าสูงขึ้น แต่ค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าราคาสินค้า
อำนาจการซื้อของเงินค่าจ้างโดยทั่วไป คำนวณได้จากจำนวนเงินค่าจ้าง หารด้วยดัชนีราคาค่าครองชีพหรือดัชนีราคาผู้บริโภค

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready